Add picture

Fresh Lemonade (Đá Chanh) (凍檸檬水)

Add picture

Fresh Coconut Juice (Nước dừa tươi) (코코넛 쥬스) (椰清)

Add picture

Fresh Orange Juice (Nước Cam) (오렌지 쥬스) (鮮榨橙汁)

Add picture
Fresh Watermelon Juice (Nước Dưa Hấu) (수박 주스) (西瓜汁)

Fresh Watermelon Juice (Nước Dưa Hấu) (수박 주스) (西瓜汁)

Add picture
House Special Dessert (Chè Đặc Biệt) (特別茶)

House Special Dessert (Chè Đặc Biệt) (特別茶)